กว่า 200 ชีวิต กับอีก 44 ล้านที่สายการบิน NewGen Airways ต้องจ่าย!

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่า พนักงานสายการบิน NewGen ที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้อง สามารถยื่นคำร้องกับพนักงานตรวจแรงงานที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่สถานประกอบกิจการของลูกจ้างตั้งอยู่ หรือยื่นคำร้องที่กองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง และกรณีที่พนักงานได้รับความเดือดร้อนด้านการเงิน ก็สามารถใช้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เพื่อบรรเทาในเบื้องต้นได้

สายการบิน NewGen ได้ทำการหยุดบินแต่ไม่ได้ปิดกิจการ และยังคงค้างจ่ายค่าจ้างพนักงาน นายสุทธิได้สั่งให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าพนักงานได้ทยอยมายื่นคำร้องกับพนักงานตรวจแรงงานที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพฯ พื้นที่ 9 ทั้งกรณีนายจ้างค้างจ่ายและเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย จนถึงปัจจุบัน รวม 234 ราย พนักงานตรวจแรงงานได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยมีคำสั่งให้เจ้าของสายการบินดังกล่าวจ่ายค่าจ้างและค่าชดเชยกว่า 44,123,343 บาท รวมทั้งสิ้น 18 คำสั่ง ซึ่งนายจ้างได้ถูกดำเนินคดีแล้ว 5 คดี สำหรับส่วนที่เหลือจะติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่ง และถ้าหากนายจ้างยังไม่ปฏิบัติตาม ก็จะถูกดำเนินคดีฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอีก

งานนี้ขอเอาใจช่วยพนักงานทุกคนนะครับ

Djentleman

พ่อลูกหนึ่งผู้คลั่งไคล้งานไม้ลายสีเข้มๆ และ Product แทบทุกอย่างของ Apple, ยานพาหนะหนึ่งเดียวในใจคือ Tesla, เครื่องใช้ไฟฟ้าและ Gadget ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นของ Xiaomi และ Dyson, หายใจเข้าออกเป็นกลองไฟฟ้า / กีตาร์ 7 สาย / Digital Marketing และหลงใหลการสร้างเว็บด้วย Wordpress (แต่ยังค้างงานคนอื่นอยู่หลายเว็บ) เวลาว่างชอบไล่เก็บรูปแบบบ้านสวยๆ

error: Content is now protected!