การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับพนักงาน 240 อัตรา ปิดรับสมัคร 13 ม.ค. นี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ./PEA) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน คุณวุฒิปริญญาตรี และ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งเขตพื้นที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 240 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-13 มกราคม 2565 รายละเอียดดังนี้

หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ Cabin Crew Flight Attendant Pilot งานเปิดรับสมัคร งานมาใหม่ สมัครงานการบิน สมัครงานสายการบิน สมัครงานสนามบิน งานโลจิสติกส์ Logistics งานขนส่ง ราชการ รัฐวิสาหกิจ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ

1. การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. (สรรหาภายใน) ผ่านทาง intranet  3 โครงการ ได้แก่

  • การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายในโดยการสอบปรับวุฒิจากพนักงานวิชาชีพเป็นนักวิชาการ 85 อัตรา
  • การสอบคัดเลือกจากกลุ่มลูกจ้างของ กฟภ. เป็นพนักงานวิชาชีพ 19 อัตรา
  • โครงการทดสอบความรู้ 69 อัตรา

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. (สรรหาภายนอก) 67 อัตรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคลและสวัสดิการ ผบก.กอก.(ต3) โทร 10970-1

NX

The NX Master!