The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersInteresting

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลชุดและอุปกรณ์กีฬา เพศหญิง 2 อัตรา สมัครวันนี้วันสุดท้าย!

รายละเอียดดังนี้

อัตราเงินเดือน พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ

สถานะ จ้างเป็นพนักงานประจำ

ลักษณะงาน จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน เสื้อผ้านักกีฬา ให้เป็นไปตามแผนการซ้อม การแข่งขัน หรือปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาขั้นต่าปริญญาตรี ไม่จากัดสาขา
2. อายุไม่เกิน 35 ปี / เพศหญิง
3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการบันทึกและรายงานข้อมูล สถิติการดาเนินงานได
4. มีความสามารถในการทางานเป็นทีม
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. หากมีประสบการณ์ในการจัดเตรียมอุปกรณ์เสื้อผ้านักกีฬาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถทางานล่วงเวลาและเดินทางออกภาคสนามได้

วิธีสมัคร ส่งประวัติ พร้อมแนบเอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการสมัครงาน โดยทำเป็น File PDF เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น ไปที่อีเมล [email protected]

*** หมดเขตรับสมัคร วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นี้ ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2011 7177 ต่อ 131 (คุณชมพู)

NX

The NX Master!