The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Careersราชการ-รัฐวิสาหกิจ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ 23 อัตรา

คุณสมบัติ

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
– ไม่ต้องผ่านภาค ก.

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. นักการข่าวภาษาจีน 4 อัตรา
2. นักการข่าวภาษารัสเซีย 2 อัตรา
3. นักการข่าวภาษาอาหรับ 4 อัตรา
4. นักการข่าวภาษากัมพูชา 2 อัตรา
5. นักการข่าวภาษาพม่า 5 อัตรา
6. นักการข่าวภาษาเวียดนาม 1 อัตรา
7. นักการข่าวภาษามลายู 3 อัตรา
8. นักการข่าวภาษาอินโดนีเซีย 1 อัตรา
9. นักการข่าวภาษากระเหรี่ยง 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคมนี้

สมัครสอบที่นี่

NX

The NX Master!