อย่าเชื่อ “ลาออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า บริษัทไม่จ่ายเงิน”

บริษัทแจ้งว่า หากลูกจ้างไม่แจ้งลาออกล่วงหน้าตามเงื่อนไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่กำหนด ลูกจ้างจะไม่ได้รับค่าจ้างในงวดสุดท้ายของการทำงาน

นี่คือความเท็จของหัวหน้า หรือนายจ้าง เพื่อหวังจะเชิดเงินที่ต้องจ่ายให้กับลูกจ้าง ซ้ำร้ายกว่านั้น ในบางบริษัท คนที่มีหน้าที่ทำเรื่องเบิกงบค่าจ้างจากบริษัท เบิกมาแล้วไม่ยอมจ่ายลูกจ้างก็มี เก็บเข้ากระเป๋าตัวเองไปเลยก็มี

พอครบกำหนดเงินเดือนออก ลูกจ้างโทรตามเรื่อง ก็บอกกับลูกจ้างว่า บริษัทฯ ไม่จ่ายค่าจ้างให้ เพราะลูกจ้าง ไม่ได้แจ้งลาออกล่วงหน้าตามระเบียบบริษัทฯ กำหนด

ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้ว “ทำงาน…ต้องได้เงิน”

ขอแค่กล้าที่จะทวงถามตามสิทธิอันพึงมีตามข้อกฎหมาย ผู้ขายแรงงานสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง น่าเสียดายที่ผู้ขายแรงงานหลายคนมักจะเชื่อคำบอกของนายจ้างว่า หากลาออกโดยไม่ปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ไม่แจ้งล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับเงินค่าจ้างที่ทำค้างไว้

ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้ว จะทำงานกี่ชั่วโมง กี่วัน ก็ต้องได้รับเงินค่าจ้าง นายจ้างจะอ้างเหตุข้อบังคับว่าไม่แจ้งล่วงหน้า ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบบริษัทมาอ้างเพื่อไม่จ่ายเงินไม่ได้

Djentleman

พ่อลูกหนึ่งผู้คลั่งไคล้งานไม้ลายสีเข้มๆ และ Product แทบทุกอย่างของ Apple, ยานพาหนะหนึ่งเดียวในใจคือ Tesla, เครื่องใช้ไฟฟ้าและ Gadget ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นของ Xiaomi และ Dyson, หายใจเข้าออกเป็นกลองไฟฟ้า / กีตาร์ 7 สาย / Digital Marketing และหลงใหลการสร้างเว็บด้วย Wordpress (แต่ยังค้างงานคนอื่นอยู่หลายเว็บ) เวลาว่างชอบไล่เก็บรูปแบบบ้านสวยๆ

error: Content is now protected!