Site icon THE NX CHAPTER

AOTGA เปิดรับ Airline Agreement and Customer Relations 2 ตำแหน่ง

AOTGA เปิดรับ Airline Agreement and Customer Relations 2 ตำแหน่ง

AOTGA เปิดรับสมัครตำแหน่งดังนี้

Airline Agreement and Customer Relations Supervisor (1 Position)


Airline Agreement and Customer Relations Assistant Manager (1 Position)

ทั้งสองตำแหน่ง ปิดรับสมัครวันที่ 22 ตุลาคมนี้

สนใจสมัคร ส่งเอกสารการสมัครไปที่อีเมล recruit_hr@aotga.com

Exit mobile version