The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviation

AOTGA เปิดรับ Baggage Services Agent ที่สุวรรณภูมิ ขอ TOEIC 550+

งานสนามบิน เปิดใหม่ บริษัท AOTGA เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Baggage Services Agent ที่สุวรรณภูมิ ขอ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแล สัมภาระของผู้โดยสารที่สายพานรับกระเป๋า เมื่ออากาศยานลงจอด
 • จัดเตรียมเอกสารให้กับผู้โดยสาร ในกรณีที่สัมภาระเกิดความเสียหายหรือล่าช้า
 • ดูแล ช่วยเหลือ ผู้โดยสารเมื่อเกิดเหตุการไม่ปกติ เช่น เที่ยวบินล่าช้า, เที่ยวบินยกเลิก คอยให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงติดต่อ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารตามที่สายการบินกำหนด
 • จัดทำรายงาน ส่งรายงาน และเก็บเอกสารในทุกๆ เที่ยวบินตามที่กำหนด
 • รายงานปัญหาและแจ้งรายละเอียดที่เกิดขึ้นทั้งหมด ขณะปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
Apply Now Flashing

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีผลคะแนนสอบ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีใจรักในการบริการ สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะและทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถปฏิบัติงานที่สนามบินสุวรรณภูมิได้
ถึง 31 มกราคมนี้เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 093 871 9854, 095 372 9827, 064-554-5401 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

NX

The NX Master!