AOTGA ดอนเมือง เปิดรับ 3 ตำแหน่ง ด่วน!

งานการบิน งานสนามบิน มาใหม่ AOTGA เปิดรับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง ทำงานในลานจอดเครื่องบิน สนามบินดอนเมือง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยในลานจอด (Safety Control Officer)
  • พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (Loader)
  • พนักงานคัดแยกสัมภาระ (Sorter)

ดูรายละเอียดแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร >> คลิกที่นี่

เตรียมเอกสารสมัครงาน เอกสารที่ต้องใช้สมัครงาน มีอะไรบ้าง?

ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประวัติส่วนตัว (Resume) ไปที่อีเมล [email protected]

งานการบิน งานสนามบิน มาใหม่ AOTGA เปิดรับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง ทำงานในลานจอดเครื่องบิน สนามบินดอนเมือง

NX

The NX Master!