Qatar Amiri เปิดรับลูกเรือ ด่วน! หมดเขต 18 พ.ค. นี้

Qatar Amiri สายการบินระดับ VIP รับสมัครลูกเรือเพื่อให้บริการเชื้อพระวงศ์ Qatar เท่านั้น ถ้ามีประสบการณ์ให้บริการในระดับ First/Business Class อย่างน้อย 2 ปี กับสายการบินที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล หรือเคยทำงาน VIP Flight จะได้เปรียบเป็นอย่างยิ่ง คุณสมบัติ ไม่จำกัดเพศ

Read more

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการ 22 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับ: 12 ตำแหน่งจำนวนที่เปิดรับ: 22 อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000 บาทวันรับสมัคร: 26 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม)

Read more

แชร์ประสบการณ์ “ครูแลกเปลี่ยนที่ Australia” ความแตกต่างของการศึกษาไทยและออสเตรเลีย!

คุณ Tanawat Suwannapan คือคุณครูชาวไทยที่ได้มีโอกาสไปเป็นครูแลกเปลี่ยนที่ประเทศออสเตรเลียในโครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2018 ที่เมือง Murwillumbah ทางตอนเหนือของรัฐ New South Wales ขอบคุณโพสจากคุณ Tanawat Suwannapan พิเศษ! สมัครเรียนพร้อมกัน

Read more

กพท.​ (CAAT) “ขอความร่วมมือ” งดบินช่วง 23.00-04.00 น. เส้นทางบินในประเทศ

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท.​​ (CAAT) ขอความร่วมมือสายการบิน “งดบิน” ช่วงเวลา 23.00-04.00 น. และขอความร่วมมือให้สายการบิน “ขายตั๋วเว้นที่นั่ง” ที่ได้เริ่มไปแล้วเมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมานั้น นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กระทรวงคมนาคม ได้ออกประกาศเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติสำหรับสายการบินเฉพาะเส้นทางในประเทศ

Read more

Air Arabia รับสมัครลูกเรือ คัดเลือกในกรุงเทพ ด่วน!

Air Arabia ร่วมกับ MECCTI (Aviation Recruitment Partner) เปิดรับสมัครลูกเรือ ด่วน! รายละเอียดดังนี้ Candidate Eligibility Criteria Professional and passionate about providing excellent customer

Read more

Wingspan รับสมัครพนักงานจำนวนมาก!

Cargo Officer – วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 12,080 บาทForeman – วุฒิ ปวส. เงินเดือน 10,780 บาท ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี ทำงานเป็นกะได้ ทำหน้าที่ควบคุม

Read more

Bangkok Airways รับสมัคร Officer-Airport Security สุโขทัย

สังกัดฝ่าย Airport ทำงานที่สนามบินสุโขทัย ส่ง Resume ไปสมัครได้ที่อีเมล์ pgrecruitment@bangkokair.com รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรีด้านสาขาการบิน (Aviation) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office หรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ในระดับดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษ speaking, writing,

Read more

ฝึกงานกับ Nok Air

รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนนรอบข้าง เอกสารประกอบการสมัคร จดหมายขอฝึกงานจากสถาบันการศึกษา Transcript Resume สำเนาบัตรประชาชน สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1

Read more

ฝึกงานกับ Thai Lion Air 2565

รายละเอียดดังนี้ การส่งนักศึกษาขอเข้ารับการฝึกงาน สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด และจัดทําหนังสือแจ้งความจํานงขอฝึกงาน พร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุคณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน (ตรงตามทีบริษัทฯ กําหนด) และวันสิ้นสุดการฝึกงาน (ตามที่สถาบันฯกําหนด) ส่งไปที่อีเมล์ internship@lionairthai.com นักศึกษาที่สถาบันอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะต้องยื่นแสดงความจํานงผ่านทางอีเมล internship@lionairthai.com

Read more

AOT AVSEC ภูเก็ต รับสมัครพนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร และพนักงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน

ทำงานที่ท่าอากาศยานภูเก็ต รายละเอียดดังนี้ พนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร คุณสมบัติดังนี้ หญิง (สูง 155 ขึ้นไป) / ชาย (สูง 160 ขึ้นไป) อายุ 18 -​ 57 ปี วุฒิ​การศึกษา​ ม.6

Read more
error: Content is now protected!