เปิดรับ Ramp Cargo Agent ทำงานที่ดอนเมือง

งานการบิน มาใหม่ บริษัท Avindus เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Ramp Cargo Agent ทำงานที่สนามบินดอนเมือง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์และยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
 • ขับรถเทรคเตอร์ลากจูงคาร์โก้เข้า-ออก จากคลังสินค้าไปยังอากาศยาน และจากอากาศยานไปคลังสินค้า
 • ปฏิบัติงานขนถ่ายคาร์โก้ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย
เตรียมเอกสารสมัครงาน เอกสารที่ต้องใช้สมัครงาน มีอะไรบ้าง?

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที 6 หรือเทียบเท่า, ปวช. ปวส. ขึ้นไป ในสาขาใดก็ได้ 
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร  (มี ส.ด.8 หรือ ส.ด.43)
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถขับได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ
 • ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ สามารถยกของหนักได้
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยได้ดี และมีความเข้าใจภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 
 • สามารถทำงานเป็นกะ
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมต้องห้ามในการทำใบขออนุญาตเข้าพื้นที่การท่าอากาศยาน

สนใจสมัคร ส่งเอกสารสมัครงานไปที่อีเมล [email protected] หรือ [email protected]

สมัครด้วยตนเองที่ บริษัท เอวินดัส จำกัด เลขที่ 407 ซ.เทพรักษ์49 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 095-138-3352 หรือ 096-164-1654 หรือแอดไลน์ Line ID: 0951383352

NX

The NX Master!