The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationEngineeringMaintenanceSafety/Security/Quality

BAC รับสมัคร Quality Assurance เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพซ่อมบำรุงอากาศยาน

บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ Bangkok Aviation Center (BAC) เปิดรับสมัครตำแหน่ง Quality Assurance เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพซ่อมบำรุงอากาศยาน สมัครได้ถึง 22 พฤษภาคมนี้

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22 -30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน
 • เพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการซ่อมบำรุงอากาศยาน
 • มีความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยาน
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังฤษได้
 • มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เข้าร่วมการตรวจประเมิน และรวบรวมข้อมูลการตรวจประเมินคุณภาพภายในฝ่าย
 • สุ่มตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของอากาศยาน รวมถึงการจอดอากาศยาน
 • เก็บรวบรวมข้อมูล SAFETY PERFORMANCE INDICATOR (SPI) ที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย
 • วางแผน ควบคุมการจัดฝึกอบรม และรายงานผลการฝึกอบรมของ พนักงานภายในฝ่ายต่อผู้บังคับบัญชา
 • จัดทำรายการควบคุมเอกสาร อาทิ AIRCRAFT CERTIFICATE, MAINTENANCE OUTSOURCE DOCUMENTATION, AUTHORIZED STAFF RECORD
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ

 • เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า 17 วันต่อปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ
 • ยูนิฟอร์มประจำปี
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
เตรียมเอกสารสมัครงาน เอกสารที่ต้องใช้สมัครงาน มีอะไรบ้าง?

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารการสมัคร (รายการด้านล่าง) ไปที่อีเมล [email protected]

 • Resume
 • วุฒิการศึกษา
 • หนังสือผ่านงาน
 • ใบผ่านการฝึกอบรม หรืออื่นๆ
 • ไม่ต้องส่งบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน

หรือกดสมัครที่นี่

Apply Now Flashing

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 092-253-1048 หรือ 061-607-9206

NX

The NX Master!