Bangkok Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Station Emergency Response Planning

รายละเอียดดังนี้

Main Responsibilities

ช่วงปกติ (Non-Crisis Time)

 1. วางแผน กำหนดรูปแบบการทบทวน แผนรองรับเหตุฉุกเฉินประจำสถานี ร่วมกับนายสถานี และนำเสนอปรับปรุงแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน สถานีต่างๆ (Station Crisis & Emergency Response Manual – S-CERM) ประจำปี ซึ่งจะภายใต้การดูแล ของผู้จัดการแผนกวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน เพื่อที่จะให้แน่ใจได้ว่าแผนฯ สามารถใช้งานได้ทันที และมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 2. ประเมิน ขั้นตอนการปฏิบัติ ในคู่มือแผนฉุกเฉินสนามบิน และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ของแต่ละสถานีการบิน รวมทั้งมีหน้าที่แก้ไขให้แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน ประจำสถานีต่างๆ (Station Crisis & Emergency Response Manual – S-CERM) ให้สอดคล้องกับแผนฉุกเฉินของสนามบิน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง ตามสภาพการณ์ของแต่ละสถานี
 3. ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน หรือให้คำแนะนำ แก่สถานีต่างๆในระหว่างการทบทวนแผนรองรับฉุกเฉิน และการฝึกซ้อม ประจำปีของแต่ละสถานี เพื่อให้การทบทวนคู่มือเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด
 4. อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือ ในการฝึกอบรม และฝึกซ้อม ทีมรับมือเหตุฉุกเฉินประจำสถานี ให้เข้าใจสถานการณ์ที่ทีมฯจะต้องเผชิญ ในช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
 5. เตรียมข้อมูล และเอกสารประกอบ ในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆที่ได้มาจากการตรวจสอบทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ได้แก่ สำนักงานการบินพลเรือน, สายการบินคู่ค้า (Codeshare Partners), IATA (IOSA) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนฉุกเฉินระดับสถานี

ช่วงภาวะฉุกเฉิน/วิกฤต (Crisis Time)

 1. ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลัก และอำนวนความสะดวกต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดกับ ทีมสนับสนุนส่วนกลาง ทีมอาสามัครช่วยเหลือพิเศษ และ/หรือทีมที่สนับสนุนภายในองค์กร เพื่อการปฏิบัติการในรับมือเหตุฉุกเฉินเป็นไปตามแผนที่กำหนด
 2. เดินทางไปยังสถานี/พื้นที่เกิดเหตุ เพื่อให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดกับทีมรับมือเหตุฉุกเฉินประจำสถานี (Station Crisis Response Team – SCRT) ทีมสนับสนุนส่วนกลาง (Go Team), ทีมอาสามัครช่วยเหลือพิเศษ (CARE Team) จนกว่าเหตุการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่สมัคร
 • มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี โดยมีผลคะแนนTOEIC 600 คะแนนขึ้นไปและยังไม่หมดอายุ ณ วันที่สมัคร
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Excel, PowerPoint ในระดับดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและระยะเวลาการทำงานอันจำกัด
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
 • มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องยาวนานในช่วงการเกิดเหตุฉุกเฉิน/วิกฤต

วันและเวลาปฏิบัติงาน: จันทร์ – ศุกร์ / 08.00 – 17.30 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารปฏิบัติการ Bangkok Airways Operations Complex ถนนบางนา-ตราด สมุทรปราการ

สนใจสมัคร คลิกที่นี่


CNY2020 Special Discount
โปรโมชั่นหมดเขตวันที่ 25 มกราคม เวลา 23.59 น.
Facebook Comments Box

Djentleman

พ่อลูกหนึ่งผู้คลั่งไคล้งานไม้ลายสีเข้มๆ และ Product แทบทุกอย่างของ Apple, ยานพาหนะหนึ่งเดียวในใจคือ Tesla, เครื่องใช้ไฟฟ้าและ Gadget ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นของ Xiaomi และ Dyson, หายใจเข้าออกเป็นกลองไฟฟ้า / กีตาร์ 7 สาย / Digital Marketing และหลงใหลการสร้างเว็บด้วย Wordpress (แต่ยังค้างงานคนอื่นอยู่หลายเว็บ) เวลาว่างชอบไล่เก็บรูปแบบบ้านสวยๆ