Bangkok Airways เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน 2 โครงการ ปี 2021

สายการบินบูทิคแห่งเอเชีย Bangkok Airways เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2021 แล้วทั้งสองโครงการคือ

1. General Intern
2. Super Intern

กำหนดการการเปิดรับสมัคร

รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 ต.ค. 63
รอบที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 ก.พ. 64
รอบที่ 3 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 64

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดการสมัคร

คลิกที่นี่ หากยังไม่แน่ใจว่าโครงการ “General Intern” กับ “Super Intern” นั้นต่างกันอย่างไร

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่ดำเนินการสมัครและส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น ***

NX

The NX Master!