The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviation

BFS Walk-in 19 ตุลาคมนี้ ที่โรงแรม Mercure Bangkok Siam (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

งานสนามบิน เปิดใหม่ บริษัท Bangkok Flight Services หรือ BFS เปิดรับสมัครพนักงานหลากหลายตำแหน่ง แบบ Walk-in ที่โรงแรม Mercure Bangkok Siam (สถานีรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • Passenger Service
 • Ramp Operations
  – Aircraft Load Master
  – Load Control
  – Dispatcher
  – Flight Document
  – Turnaround Coordinator
  – Marshaller

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • รูปถ่ายสี 1-2 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 2 ใบ (ถ้ามี)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ใบ
 • หลักฐานการฉีดวัคซีนCovid-19 (สามารถดูข้อมูลได้จาก Appหมอพร้อม แคปหน้าจอพร้อมปริ๊นออกมา) 1 ใบ
 • เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

ยินดีต้อนรับพนักงานเก่า โดยจะพิจารณาตามประวัติการทำงานและการฝึกอบรม

สอบถามเพิ่มเติม โทร 021315000 ต่อ 5035, 5037, 5038


NX

The NX Master!