The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Event

สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DAA) เปิดหลักสูตร IATA: Aviation Security Awareness (AVSEC) รุ่นที่ 7

หลักสูตรอบรมระยะสั้นจาก IATA AVSEC สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะทางด้านการรักษาความปลอดภัยในการบินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมรับประกาศนียบัตรจาก IATA

 IATA: Aviation Security Awareness (AVSEC) รุ่น 7 
วันที่ : 3-7 สิงหาคม 2563
เวลา : 09.00 -16.00 น.
สถานที่ : สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (อาคาร 17 ชั้น 2)
ค่าลงทะเบียน : 26,000 บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน และของเบรคแล้ว) สมัครได้ที่
http://bit.ly/2LXMhZBหรือ สอบถามเพิ่มเติม
 Line : @daa_dpu
 E-mail : [email protected]
 Tel. 061-863-7991
Website: daa.dpu.ac.th

NX

The NX Master!