สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดหลักสูตร “Introduction to Safety Management Systems” รับรองโดย IATA

สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ DPU Aviation Academy เปิดหลักสูตรระยะสั้น Introduction to Safety Management Systems รับรองหลักสูตรโดย International Air Transport Association หรือ IATA โดยจะอบรมทั้งหมด 4 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2563

“ความปลอดภัย (Safety) เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น (Trust) ของผู้มาใช้บริการ และยังเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำรงอยู่ของธุรกิจการบิน (Aviation Business) ดังนั้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการเดินทางถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสร้างความมั่นใจ จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนในองค์กรการบินต้องให้ความคำนึงเป็นอย่างมาก”

ICAO หรือองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ได้กำหนดแนวทางและวางมาตรฐานที่นำมาใช้ควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งออกข้อบังคับให้รัฐสมาชิกดำเนินการพัฒนาโครงการบริหารนิรภัยการบินหรือ Safety Management Systems (SMS) ของตน เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ให้สอดรับ ตามมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยในการบิน

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยในเอกสารทางการชื่อว่า “ข้อกำหนดการรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ” หรือ AOCR : Air Operator Certificate Requirements เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติระหว่างประเทศ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าระบบ SMS คือระบบที่สามารถสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของอากาศยาน ด้วยการบริหารจัดการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

– ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน
– เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานขององค์การ
– บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านการบริหารงานนิรภัยในการบิน

รูปแบบการเรียนรู้

– รับฟังการบรรยาย, Case study, Workshop และการทำแบบทดสอบ

วิทยากร

1. คุณโชตินทร์ พัฒนศร
– Learning and Development Planning Management Director from Major Airlines
– Acting Safety, Security and Quality Training Program Director

2. คุณภควัชร พัฒนศร
– Onboard Experience Training Director from Major Airlines
– In-Flight Training Instructor, Northwest Airlines CORPS

3. คุณวิรัลภัทร งามราศรี
– Cabin Crew Training Manager form Major Airlines
– Cabin Check Supervisor Norwegian Airlines

ระยะเวลาฝึกอบรม 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DAA) ค่าลงทะเบียนคนละ 25,000 บาท (ราคานี้รวมอาหารกลางวันและอาหารว่างตลอดหลักสูตร)

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร: 061-861-7991
LineID: daa_dpu

สนใจสมัคร คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

NX

The NX Master!