The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationCustomer

Nok Air รับสมัคร Nok Social / Nok Contact ที่ดอนเมือง

สายโซเชียลก็มา! Nok Air เปิดรับสมัคร Nok Social / Nok Contact เพื่อดูแลผู้โดยสารผ่านการตอบคอมเม้นท์บน Social Media ของนกแอร์ทุกช่องทาง (Facebook/ web / Line / Twitter / Instagram / YouTube) สามารถทำงานเป็นกะได้

Job Highlights
– ดูแลผู้โดยสารผ่านช่องทางออนไลน์ของสายการบิน
– มีใจรักบริการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– สามารถทำงานเป็นกะได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

Nok Social

 • ดูแลผู้โดยสารผ่านการตอบคอมเม้นท์บน Social Media ของนกแอร์ทุกช่องทาง (Facebook/ web / Line / Twitter / Instagram / YouTube)
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามและแจ้งปัญหาที่ผู้โดยสารสอบถามหรือร้องเรียนผ่านช่องทาง Social Media
 • จัดทำ Social media daily & monthly report 
 • จัดทำรายการสำรองที่นั่ง , เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน , และทำรายการอื่นๆให้ผู้โดยสารผ่านทาง Social Media ดูแลผู้โดยสารจนจบเคส
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

Nok Contact

 • ดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินยกเลิก  และเที่ยวบินล่าช้า 
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามและแจ้งปัญหาที่ผู้โดยสารสอบถามหรือร้องเรียน
 • จัดทำ Nok Contact daily & monthly report

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาขั้นต่ำในระดับชั้นปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการตอบหรือรับสายลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft ได้เป็นอย่างดี
 • มีจิตใจในการบริการ สามารถเจรจาต่อรองได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

For more information, please visit Nok Air

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!