The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviation

Nok Air เปิดรับ Porter ที่ดอนเมือง

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครตำแหน่ง Porter ทำงานที่ดอนเมือง

Apply Now Flashing
Job Highlights
– พนักงานขนถ่ายสัมภาระ
– งานบริการ
– ทำงานเป็นกะ

Job Description

 1. ดูแลและเข็น wheel chair ส่งผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ทั้งขาออกและขาเข้า
 2. ทำหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์เช็คอินเมือถึงเวลาเปิดเคาน์เตอร์ คอยดูแลสัมภาระและติด TAG กระเป๋า
 3. ตรวจนับและนำส่งสินค้าของบริษัทขึ้นไปจัดเรียงเพื่อจำหน่ายในแต่ละเที่ยวบิน
 4. ดูแลสัมภาระของผู้โดยสารและจัดส่งไปตามเที่ยวบินต่าง ๆ เมื่อถึงเวลาปิดเคาน์เตอร์
 5. ช่วย ID Check นำส่งอาวุธจากจุดตรวจค้นของการท่าฯ ไปส่งตามเที่ยวบินต่าง ๆ

Qualifications

 1. วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 4. มีใจรักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีสุขภาพแข็งแรง
 6. สามารถทำงานเป็นกะได้

NX

The NX Master!