Pattaya Aviation รับสมัคร Duty Manager สนามบินเชียงราย วุฒิป.ตรี TOEIC 600

บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Duty Manager ประจำสนามบินเชียงราย รายละเอียดดังนี้

รูปแบบ: งานประจำ
เวลาทํางาน: จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เพศ: ชาย/หญิง
อายุ: 30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา: ป.ตรีขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
ประสบการณ์: 4 ปีขึ้นไปในตำแหน่ง Passenge Service Supervisor

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุม ดูแล ประสานงานหน่วยงานต่างๆ และช่วยแก้ปัญหาการทำงานของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
 • ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน และรายงานการทำงานของพนักงาน ตลอดจนสอดส่องดูแลมิให้พนักงานปฏิบัติงานโดยขัดต่อกฎระเบียบและนโยบายของบริษัท รวมถึงนโยบายด้านความปลอดภัยทางการบิน
 • บริหารจัดการและวางแผนด้านกำลังคนของพนักงาน ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ควบคุม ดูแลการทำงาน ความประพฤติ ให้คำปรึกษา อบรมพนักงาน
 • มีความเป็นผู้นำ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ประสานงานกับนายสถานีของสายการบิน
 • สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • TOEIC ขั้นต่ำ 600 คะแนน
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 4 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงาน ละเอียดรอบคอบ

สวัสดิการ

 • ตรวจสุขภาพประจําปี
 • ประกันสังคม

ขั้นตอนการสมัคร

1. “สมัครออนไลน์”

 1. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร
 2. กรอกข้อมูล แล้ว scan ใบสมัคร + เอกสารประกอบการสมัครงานตามรูปด้านบน (scan ทั้งหมดเป็นไฟล์ pdf)
 3. ส่งอีเมล์ไปที่ [email protected] หัวข้ออีเมล์ “สมัครงาน (ตำแหน่ง Ramp Driver – Bus ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ) ชื่อ-นามสกุล”

2. “สมัครด้วยตนเอง”

สมัครด้วยตนเองได้ที่ “บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จํากัด (สํานักงานใหญ่) เลขที่ 89 อาคารคอสโมออฟฟิศพาร์ค ชั้น 5 ถนนป๊อปปูล่า ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
สมัครได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 และ 14.00 – 16.00 น. โดยผู้สมัครต้องมีเอกสารครบตามที่ระบุไว้ใน Checklist Form เอกสารประกอบการ สมัครงาน

3. “สมัครด้วยตนเองที่ท่าอากาศยานภูเชียงราย”

สมัครด้วยตนเองได้ที่ “บริษัทพัทยา เอวิเอชั่น จํากัด ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (บริเวณออฟฟิศชั้น 2) เลขที่ 404 ม.10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100” โดยผู้สมัครต้องมีเอกสารครบตามที่ระบุไว้ใน Checklist Form เอกสารประกอบการสมัครงาน
สมัครได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053-798-246
** ในกรณีที่ผู้สมัครมาสมัครงานด้วยตัวเอง ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย **


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถานีเชียงราย โทร 053-798-246
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 095-252-1643 หรือ 02–288–0826 ตั้งแต่เวลา 9.00–13.00 น. และ 14.00-18.00 น. จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด)
อีเมล์ [email protected]
Facebook Fanpage Pattaya Aviation


การเรียกสัมภาษณ์และการประกาศผล ทางบริษัทจะทําการส่งอีเมล์ และโทรแจ้งหากผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้
** ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ตรงตามที่กําหนด จะไม่ได้รับการพิจารณา **

** จะปิดรับสมัครเมื่อบริษัทฯ ได้คนครบตามจํานวนที่ต้องการ **


อ้างอิง: Pattaya Aviation Group

NX

The NX Master!