The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

Pattaya Aviation รับสมัคร Ramp Driver – Bus (พนักงานขับรถบัสรับส่งผู้โดยสาร) สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Ramp Driver – Bus (พนักงานขับรถบัสรับส่งผู้โดยสาร) ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รายละเอียดดังนี้

รูปแบบ: สัญญา 6 เดือน
เวลาทํางาน: สามารถทํางานเป็นกะได้
เพศ: ชาย
อายุ: 25-45 ปี
วุฒิการศึกษา: ม.6 หรือเทียบเท่า
ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ขนถ่ายผู้โดยสารจากอาคารผู้โดยสารไปยังอากาศยาน
 • ขนถ่ายผู้โดยสารจากอากาศยานไปยังอาคารผู้โดยสาร
 • ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น Wheel chair
 • ยึดหลักปฏิบัติงานตามขั้นตอนของหลักการด้านความปลอดภัย
 • ยึดหลักปฏิบัติตามคู่มือของบริษัทและฝ่ายปฏิบัติงาน
 • รักษามาตรฐานในการให้บริการให้ตรงตามเวลา (OTP) ที่ 30 นาที
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยและสถานะของอุปกรณ์รายวัน
 • ให้ความช่วยเหลือฝ่ายปฏิบัติงานและซ่อมบํารุงในส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย
 • รับผิดชอบด้านความปลอดภัย รับผิดชอบในหน้าที่ของตน รวมไปถึงระดับองค์กร
 • รับผิดชอบหน้าที่อื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 ซึ่งต้องไม่หมดอายุ
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงาน
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการทํางานด้านการขับเคลื่อนอุปกรณ์พร้อม License จากบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ค่าเบี้ยขยัน
 • ค่าทํางานล่วงเวลา (OT)
 • ตรวจสุขภาพประจําปี
 • ประกันสังคม

ขั้นตอนการสมัคร

1. “สมัครออนไลน์”

 1. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร
 2. กรอกข้อมูล แล้ว scan ใบสมัคร + เอกสารประกอบการสมัครงานตามรูปด้านบน (scan ทั้งหมดเป็นไฟล์ pdf)
 3. ส่งอีเมล์ไปที่ [email protected] หัวข้ออีเมล์ “สมัครงาน (ตำแหน่ง Ramp Driver – Bus ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ) ชื่อ-นามสกุล”

2. “สมัครด้วยตนเอง”

สมัครด้วยตนเองได้ที่ “บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จํากัด (สํานักงานใหญ่) เลขที่ 89 อาคารคอสโมออฟฟิศพาร์ค ชั้น 5 ถนนป๊อปปูล่า ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
สมัครได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-12.00 และ 14.00-16.00 น. โดยผู้สมัครต้องมีเอกสารครบตามที่ระบุไว้ใน Checklist Form เอกสารประกอบการ สมัครงาน
** หากผู้สมัครมีเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ และทางคณะกรรมการสะดวกสัมภาษณ์งาน ณ ตอนนั้น ผู้สมัครมีสิทธิ์ได้รับพิจารณาเข้าสัมภาษณ์งานทันที **

3. “สมัครด้วยตนเองที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”

สมัครด้วยตัวเองได้ที่ “บริษัทพัทยา เอวิเอชั่น จํากัด (สถานีสุวรรณภูมิ) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เลขที่ 999 ม.1 คอนคอร์ส A.ยูนิต A1 – 062, G1 – 048 อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540” โดยผู้สมัครต้องมีเอกสารครบตามที่ระบุไว้ใน Checklist Form เอกสารประกอบการสมัครงาน
สมัครได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 095-813-3670
** ในกรณีที่ผู้สมัครมาสมัครงานด้วยตัวเอง ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย โดยต้องไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ **


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถานีสุวรรณภูมิ โทร 095-813-3670 ตั้งแต่เวลา 9.00–13.00 น. และ 14.00-18.00 น. จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 095-252-1643 หรือ 02–288–0826 ตั้งแต่เวลา 9.00–13.00 น. และ 14.00-18.00 น. จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด)
อีเมล์ [email protected]
Facebook Fanpage Pattaya Aviation


การเรียกสัมภาษณ์และการประกาศผล ทางบริษัทจะทําการส่งอีเมล์ และโทรแจ้งหากผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้
** ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ตรงตามที่กําหนด จะไม่ได้รับการพิจารณา **

** จะปิดรับสมัครเมื่อบริษัทฯ ได้คนครบตามจํานวนที่ต้องการ **


อ้างอิง: Pattaya Aviation Group

NX

The NX Master!