การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับพนักงาน 240 อัตรา ปิดรับสมัคร 13 ม.ค. นี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ./PEA) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน คุณวุฒิปริญญาตรี และ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งเขตพื้นที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 240 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-13 มกราคม 2565 รายละเอียดดังนี้ หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน

Read more
error: Content is now protected!