กรมธุรกิจพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง พนักงานเทคนิควิทยาศาสตร์ รับสมัคร 3-31 ตุลาคม

รายละเอียดดังนี้ เงินเดือน – 13,800 บาท จำนวนที่ต้องการ – 1 ตำแหน่งระดับการศึกษา – ปวส. คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสายงานด้านวิทยาศาสตร์ เคมีทั่วไป เคมีวิเคราะห์ เคมีปฏิบัติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี สิ่งแวดล้อม หรือด้านเทคโนโลยีเทคนิคเครื่องยนต์ วิชาเครื่องกล

Read more