กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับ พนักงานราชการทั่วไป 76 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก.

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง 76 อัตรา รายละเอียดดังนี้ กลุ่มงานบริการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา

Read more