เงินอุดหนุนบุตร สำหรับคนมีลูก ประจำปี 2565 เช็ควันโอน ด่วน!

ใครที่ไม่เคยรู้ หรือไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนบุตร มาดูอัพเดทของปี 2565 กันว่าปีนี้เหลือกี่งวด และตรวจสอบวันโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ เงินอุดหนุนบุตร (แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ) จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 600 บาทต่อเดือน ที่จะโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองทั่วประเทศกว่า 2,352,925 คน รวมเป็นเงิน 1,482 ล้านบาท

Read more
error: Content is now protected!