การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับพนักงาน 480 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน 480 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15-28 ตุลาคม รายละเอียดดังนี้ วุฒิการศึกษา – ม.ต้น / ปวช. / ปวส. / ป.ตรี รายละเอียดตำแหน่ง สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ พนักงานการเดินรถ

Read more

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดรับสมัครลูกจ้าง จำนวน 973 อัตรา! ปิดรับ 18 มีนาคมนี้

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 973 อัตรา รายละเอียดดังนี้ การรับสมัครสอบ ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ https://railway.thaijobjob.com ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ 1. พนักงานการเดินรถ 6

Read more
error: Content is now protected!