การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับพนักงาน 240 อัตรา ปิดรับสมัคร 13 ม.ค. นี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ./PEA) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน คุณวุฒิปริญญาตรี และ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งเขตพื้นที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 240 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-13 มกราคม 2565 รายละเอียดดังนี้ หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ) เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 93 อัตรา ปิดรับสมัคร 27 มีนาคมนี้

***ผู้สมัครที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี จะเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง ตามประกาศฉบับใดฉบับหนึ่งเท่านั้น *** การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคเหนือ) มีความประสงค์จะรับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง / ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)

Read more
error: Content is now protected!