The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

งานการบิน

CareersAviationAviationContentEventPreparation

ทำไม “AOTGA” จึงเป็นบริษัทที่น่าทำงานด้วยในยุคหลังโควิด-19?

บทวิเคราะห์ – ทำไม “AOTGA” จึงเป็นบริษัทที่น่าร่วมงานในยุคหลังโควิด-19 ? จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจต่างๆ ในโลกล้วนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจการท่องเที่ยว การบริการ และธุรกิจการบิน ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน มีการปิดประเทศหรือเพิ่มขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศมากขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้เศรษฐกิจซบเซา ขาดรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดิมจะต้องเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

Read More
AviationCareers

AOTGA เปิดรับพนักงาน 10 ตำแหน่ง ที่ภูเก็ต 10-19 พ.ย. นี้

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในส่วน ณ สนามบิน ภูเก็ต สถานที่ปฏิบัติงานสนามบินภูเก็ต รายละเอียดดังนี้ ตําแหน่งที่รับสมัคร หัวหน้าส่วนการโดยสาร (Passenger Services Supervisor) เจ้าหน้าที่การโดยสาร (Passenger Services

Read More