กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 283 อัตรา

กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 283 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ – 3 อัตรา วุฒิ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา ปิดรับสมัคร 10 เมษานี้

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง “นักวิชาการวัฒนธรรมปฎิบัติการ” จำนวน 40 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่

Read more

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบรับราชการ 17 อัตรา ปิดรับสมัคร 9 เมษายนนี้

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม -9 เมษายน 2563 ผ่านทางเว็บไซต์  https://dpt.thaijobjob.com/ รายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

Read more
error: Content is now protected!