สาย Digital Marketing ต้องไม่พลาด Nokair เปิดรับตำแหน่ง Nok Social

งานสายการบิน เปิดใหม่ สายการบิน Nokair เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Nok Social รายละเอียดงานดังนี้ Job Highlights ดูแลบทความต่างๆ ใน social media ติดตามมาตรฐาน ตรวจสอบผลของสื่อ social จัดทำรายงาน ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับลูกค้าและผู้ใช้งานสื่อ Job

Read more
error: Content is now protected!