The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ชาย

AviationContent

ลูกเรือ “การบินไทย” เที่ยวบิน TG677 ลักลอบนำเข้าบุหรี่และไส้บุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมาก ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวน

การบินไทยแจ้งเบาะแสตรวจจับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบนำบุหรี่และไส้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าประเทศไทย ขณะนี้บริษัทฯ รู้ตัวผู้กระทำผิดแล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการกับผู้กระทำผิด ซึ่งบริษัทฯ จะลงโทษตามระเบียบบริษัทฯ ต่อไป โดยมีโทษสูงสุดถึงขั้น “ไล่ออก” อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ มีมาตรการป้องปรามไม่ให้พนักงานต้อนรับฯ กระทำผิด ทั้งการฝึกอบรมและย้ำเตือนอย่างสม่ำเสมอให้พนักงานรับทราบถึงโทษที่จะได้รับเมื่อกระทำความผิด ให้หัวหน้างานสอดส่องดูแลอย่างเข้มงวด และให้ความร่วมมือกับศุลกากรโดยการแจ้งเบาะแสรวมทั้งทำการสุ่มตรวจค้นเมื่อพนักงานต้อนรับฯ เดินทางถึงประเทศไทย บริษัท

Read More
Careersราชการ-รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบคัดเลือก 465 อัตรา!

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร สอบคัดเลือกตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2562 คัดเลือกบุคคลภายนอกสอบเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ ดังนี้1. รอง สว. ประมวลผล 100 อัตรา 2. รอง สว. บริการการศึกษา 5 อัตรา 3.

Read More