ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิ! ร.ร. กำเนิดวิทย์ รับสมัครครู เงินเดือน 42,500-55,000

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 42,500-55,000++ ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครู รายละเอียดดังนี้ ครูคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา จบสาขาคณิตศาสตร์ หรือการสอนคณิตศาสตร์ ครูฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา จบสาขาฟิสิกส์ หรือฟิสิกส์ดาราศาสตร์

Read more