ด่วน! Siam Land Flying เปิดรับ Aircraft Mechanic ขอ TOEIC 300+

Siam Land Flying เปิดรับสมัครตำแหน่ง Aircraft Mechanic ขอ TOEIC 300+ รายละเอียดดังนี้ Responsibilities Perform Maintenance under instructions / Supervision Ground handling (Marshall/Tow)

Read more

รับสมัครพนักงาน ธุรกิจทำความสะอาดแบบครบวงจร ภายในสนามบินต่างๆ

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับธุรกิจทำความสะอาดแบบครบวงจรภายในสนามบินต่างๆ เช่น สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, ภูเก็ต, หาดใหญ่ ตำแหน่งที่รับสมัคร หัวหน้าผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สนับสนุนและธุรการ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สนับสนุนและธุรการ คุณลักษณะทั่วไป

Read more

AOTGA ดอนเมือง เปิดรับสมัคร Network Admin และ App Support

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ตำแหน่งที่รับสมัคร Network Administrator Officer Application Support Officer Network Administrator Officer คุณสมบัติ

Read more

Full Facility เปิดรับ Airport Information สนามบินดอนเมือง ขอ TOEIC 450

บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้จัดส่งพนักงานปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง คุณสมบัติดังนี้ เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น) สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

Read more

AOTGA ภูเก็ต เปิดรับสมัคร 3 ตำแหน่ง วางแผน-ธุรการ-ซ่อมบำรุง

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงานทั้งหมด 3 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำแหน่งที่รับสมัคร หัวหน้าส่วนวางแผนและธุรการ (Planning & Administrative Supervisor) เจ้าหน้าที่วางแผนและธุรการ (Planning & Administrative Officer)

Read more

AOTGA ดอนเมือง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ IT, Sorter

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงานทั้งหมด 3 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ตำแหน่งที่รับสมัคร หัวหน้าส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Supervisor) เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Officer) เจ้าหน้าที่คัดแยกสัมภาระ (Sorter)

Read more

Thai Lion Air ท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้พิการ)

สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับสมัครพนักงาน (ผู้พิการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำงานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง รายละเอียดดังนี้ รายละเอียดงาน – บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ – ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – งานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง

Read more

AOTGA ดอนเมือง เปิดรับ Passenger Services ขอ TOEIC 550 ขึ้นไป

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Passenger Services Agent เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี วุฒิ ป.ตรี สาขาเกี่ยวกับธุรกิจการบิน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

Read more

Thai Lion Air ดอนเมือง เปิดรับ Operations Control Officer ขอ TOEIC 550+

สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับสมัคร Operations Control Officer รายละเอียดดังนี้ สนับสนุน The Next Chapter ง่ายๆ ด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางด้านล่าง Qualification An applicant shall not

Read more
error: Content is now protected!