The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ดิ่งพสุธา

AviationContent

สรุปดราม่า เครื่องบิน 33 ล้าน จอดรอใบอนุญาต 1 ปีเต็ม

– บริษัท สกายเอ๊กซ์ตรีม จำกัด นำโดย น.ท.วีระพจน์ พรหมโชติ ประธานกรรมการบริหาร และพรรคพวกซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักบินกองทัพอากาศ มีความฝันอยากทำธุรกิจกีฬา Extream อย่าง “ดิ่งพสุธา” ได้ศึกษาเงื่อนไขต่างๆในการทำธุรกิจ และได้หารือกับ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. / CAAT) ในเรื่องของการขอใบอนุญาต

Read More