ยังไม่มีงาน? สอบทุนรัฐบาลก่อนดีไหม? 4-28 ธันวาคม 63

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 4-28 ธันวาคม 2563 ทุนบุคคลทั่วไปรับดับปริญญา – 247 ทุน ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ – 79 ทุน (บรรจุก่อนไปศึกษา) ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค –

Read more