AOT AVSEC เปิดรับพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวนมาก!

AOT AVSEC เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งรักษาความปลอดภัยจำนวนมาก เพื่อเตรียมรองรับการให้บริการสำหรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล ในการรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ รายละเอียดดังต่อไปนี้ รายได้ – วันละ 427 บาท (ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง) ทั้งนี้รายได้ขึ้นอยู่กับการชั่วโมงการปฏิบัติงานหากทำงานล่วงเวลาจะมีรายได้รวม 640.50 บาท/ผลัด (8+OT 4 ชั่วโมง)

Read more

AEPS Thailand เปิดรับ Aircraft Store Keeper เงินเดือน 10k-13k

AEPS (THAILAND) CO., LTD. เปิดรับสมัครตำแหน่ง Aircraft Store Keeper เป็นงานเกี่ยวกับการเบิก จ่าย ดูแล อะไหล่และอุปกรณ์สำหรับเครื่องบิน รายละเอียดดังนี้ ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6

Read more

*** ปิดรับสมัครแล้ว *** Thai Flying Services รับสมัคร “พนักงานภาคพื้น” และ “เจ้าหน้าที่อำนวยการบิน”

บริษัท ไทยฟลายอิ้ง เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ พนักงานบริการภาคพื้น รับสมัคร 2 อัตรา ทำงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คุณสมบัติดังนี้ เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สามารถทำงานเป็นผลัดได้

Read more

ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ เรียก Taxi มีค่าสัมภาระ! ชิ้นละ 20-100 บาท ตามขนาด!

ประกาศจากกระทรวงคมนาคม Taxi สามารถคิดค่าบรรทุกสัมภาระเพิ่ม ชิ้นละ 20-100 บาท แล้วแต่ขนาด มีผลบังคับใช้แล้ว! เฉพาะ Taxi ที่วิ่งเข้าออกสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิเท่านั้น โดยคนขับต้องแจ้งค่าสัมภาระให้ผู้โดยสารก่อนขึ้นทุกครั้ง รายละเอียดการปรับปรุงอัตราบริการของแท็กซี่ การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระที่มีขนาดความกว้าง, ความยาว หรือ ความสูง ด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่า 26 นิ้วขึ้นไป

Read more
error: Content is now protected!