The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ท่าอากาศยานตรัง

CareersAviation

Pattaya Aviation ท่าอากาศยานตรัง รับสมัครงานจำนวนมาก

Pattaya Aviation ประจำท่าอากาศยานตรัง เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร – Admin – Air Ticket Agent – Ramp Supervisor – Load Control Agent

Read More