AOT AVSEC เปิดรับพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวนมาก!

AOT AVSEC เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งรักษาความปลอดภัยจำนวนมาก เพื่อเตรียมรองรับการให้บริการสำหรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล ในการรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ รายละเอียดดังต่อไปนี้ รายได้ – วันละ 427 บาท (ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง) ทั้งนี้รายได้ขึ้นอยู่กับการชั่วโมงการปฏิบัติงานหากทำงานล่วงเวลาจะมีรายได้รวม 640.50 บาท/ผลัด (8+OT 4 ชั่วโมง)

Read more

AOTGA เปิดรับสมัคร 11 ตำแหน่ง ทำงานที่ภูเก็ต

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการให้บริการภาคพื้นแก่สายการบินต่าง ๆ มีความประสงค์ในการเปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในส่วน ณ สนามบินภูเก็ต สถานที่ปฏิบัติงานสนามบินภูเก็ต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ตําแหน่งที่รับสมัคร พนักงานคัดแยกสัมภาระ (Sorter) พนักงานขนถ่ายสัมภาระ

Read more

AOTGA ภูเก็ต เปิดรับ Security Supervisor

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Security Supervisor รายละเอียดดังนี้ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคมเป็นต้นไป คุณลักษณะ ชายหรือหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย ผ่าน/ยกเว้นการเกณฑ์ทหาร สุขภาพแข็งแรง

Read more

Siam Land Flying เปิดรับ GSE Mechanic ที่ภูเก็ต

บริษัท Siam Land Flying Co., Ltd เปิดรับสมัครตำแหน่ง GSE Mechanic ทำงานที่ Private Jet Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ต รายละเอียดดังนี้ Responsibilities Diagnosing, repairing, and replacing

Read more

Siam Land Flying เปิดรับ Accounting Supervisor ที่ภูเก็ต

บริษัท Siam Land Flying Co., Ltd เปิดรับสมัครตำแหน่ง Accounting Supervisor ทำงานที่ Private Jet Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ต รายละเอียดดังนี้ Responsibilities Accounting receivable, Accounting payable,

Read more

Siam Land Flying เปิดรับ Porter ที่ภูเก็ต

บริษัท Siam Land Flying Co., Ltd เปิดรับสมัครตำแหน่ง Porter ทำงานที่ Private Jet Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ต รายละเอียดดังนี้ Responsibilities Receive and deliver crew and

Read more

Siam Land Flying เปิดรับ Ramp Agents ที่ภูเก็ต

บริษัท Siam Land Flying Co., Ltd เปิดรับสมัครตำแหน่ง Ramp Agents ทำงานที่ Private Jet Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ต รายละเอียดดังนี้ Responsibilities As directed by the

Read more

Siam Land Flying เปิดรับ FBO Operations Officer ที่ภูเก็ต

บริษัท Siam Land Flying Co., Ltd เปิดรับสมัครตำแหน่ง FBO Operations Officer ทำงานที่ Private Jet Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ต รายละเอียดดังนี้ (ใครที่ยังไม่รู้ว่า FBO คืออะไร คลิกอ่านที่นี่)

Read more

AOTGA รับสมัครหลายตำแหน่ง วันที่ 12-17 มีนาคมนี้ ทำงานที่ภูเก็ต

AOTGA หรือ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในส่วนของคลังสินค้า ทำงานที่สนามบินภูเก็ต โดยตำแหน่งต่างๆ มีดังนี้ หัวหน้าส่วนจัดระวางบรรทุกสินค้า พนักงานควบคุมจัดระวางบรรทุกสินค้า พนักงานตรวจปล่อยสินค้า พนักงานจัดระวางบรรทุกสินค้า หัวหน้าส่วนรับสินค้าและจัดเอกสาร พนักงานผู้ชำนาญการ พนักงานรับสินค้าและจัดเอกสาร พนักงานจัดระวางบรรทุก หัวหน้าส่วนวางแผนและธุรการ เจ้าหน้าที่วางแผนและธุรการ

Read more
error: Content is now protected!