สนามบินแม่สอด เปิดรับ ลูกจ้างทุนหมุนเวียน 5 อัตรา เปิดรับ 4-8 กรกฎาคม

ท่าอากาศยานแม่สอด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานแม่สอด 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 นักวิชาการขนส่ง (ด้านพิธีการบินและธุรกิจ) 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท คุณสมบัติ 1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญา

Read more