Nok Air ดอนเมือง เปิดรับ Operation Center Officer ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต Flight Dispatcher ยินดีรับเด็กจบใหม่

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบินนกแอร์ Nok Air เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Operation Center Officer ทำงานที่ดอนเมือง Job Highlights – งานวางแผนการใช้เครื่องบิน – ทำงานเป็นกะ – ไม่จำเป็นต้องมี License หน้าที่รับผิดชอบ

Read more

ฝึกงานกับ Nok Air 2023

ฝึกงานสายการบิน สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนนรอบข้าง เอกสารประกอบการสมัคร จดหมายขอฝึกงานจากสถาบันการศึกษา Transcript Resume สำเนาบัตรประชาชน สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ)

Read more

ฝึกงานกับ Nok Air

ฝึกงานสายการบิน สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนนรอบข้าง เอกสารประกอบการสมัคร จดหมายขอฝึกงานจากสถาบันการศึกษา Transcript Resume สำเนาบัตรประชาชน สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ)

Read more

NokAir รับสมัคร Material Logistics and Warehouse (Aircraft Parts)

สายการบินนกแอร์ NokAir เปิดรับสมัครตำแหน่ง Material Logistics and Warehouse (Aircraft Parts) Job Highlights – Aircraft Part Logistics & Warehouse – Familiar with

Read more

Nok Air เปิดรับ Business Development (Officer/Manager)

สายการบินนกแอร์ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Business Development ทั้งระดับ Officer และ Manager รายละเอียดดังนี้ หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ Cabin Crew Flight Attendant Pilot

Read more

Nokair เปิดรับสมัครลูกเรือ 1-31 มกราคมนี้ ขอ TOEIC 650 ขึ้นไป

สายการบินนกแอร์ เปิดรับสมัครลูกเรือ เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 1-31 มกราคมนี้ รายละเอียดดังนี้ หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ Cabin Crew Flight Attendant Pilot งานเปิดรับสมัคร งานมาใหม่ สมัครงานการบิน

Read more

Nokair เปิดรับ Ground Attendant พนักงานต้อนรับภาคพื้น สถานีดอนเมือง

สายการบินนกแอร์ เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Ground Attendant พนักงานต้อนรับภาคพื้น สถานีดอนเมือง รายละเอียดดังนี้ หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ Cabin Crew Flight Attendant Pilot งานเปิดรับสมัคร งานมาใหม่

Read more