The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

นกแอร์

CareersAviationCabin Crew

Nok Air รับสมัครลูกเรือ (แอร์-สจ๊วต) หมดเขต 2 ตุลาคม ขอ TOEIC 550+

สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัคร Cabin Crew ลูกเรือ ทั้งชายและหญิง เป็นครั้งแรกของการเปิดรับสมัครสจ๊วตของสายการบินนกแอร์อีกต่างหาก ขอ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป ปิดรับสมัคร 2 ตุลาคมนี้

Read More
CareersAviationOffice

Nok Air เปิดรับ Travel Agent Sales Executive

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครตำแหน่ง Travel Agent Sales Executive ทำงานที่ดอนเมือง Job Highlights – งานขาย – สวัสดีการดี – ทำงานเป็นทีม Job

Read More
CareersAviationInterestingOffice

Nok Air ดอนเมือง เปิดรับ Operation Center Officer ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต Flight Dispatcher ยินดีรับเด็กจบใหม่

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบินนกแอร์ Nok Air เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Operation Center Officer ทำงานที่ดอนเมือง Job Highlights – งานวางแผนการใช้เครื่องบิน – ทำงานเป็นกะ – ไม่จำเป็นต้องมี License หน้าที่รับผิดชอบ

Read More
CareersInternship

ฝึกงานกับ Nok Air

ฝึกงานสายการบิน สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนนรอบข้าง เอกสารประกอบการสมัคร จดหมายขอฝึกงานจากสถาบันการศึกษา Transcript Resume สำเนาบัตรประชาชน สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ)

Read More
CareersAviationInteresting

Nok Air รับสมัคร Cabin Crew ขอ TOEIC 650+ ปิดรับ 18 ก.ย. 65

สายการบิน Nokair เปิดรับสมัคร Cabin Crew ขอ TOEIC 650 คะแนนขึ้นไป ปิดรับสมัคร 18 กันยายนนี้ Requirements Application Process ไม่ว่าจะลงประกาศรับสมัครงาน หางาน หรือต้องการซื้อ-ขายสินค้า เรามีพื้นที่พร้อมให้บริการแล้ว! งาน

Read More