สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ 23 อัตรา

คุณสมบัติ – ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา – ไม่ต้องผ่านภาค ก. ตำแหน่งที่เปิดรับ 1. นักการข่าวภาษาจีน 4 อัตรา2. นักการข่าวภาษารัสเซีย 2 อัตรา3. นักการข่าวภาษาอาหรับ 4 อัตรา4. นักการข่าวภาษากัมพูชา

Read more
error: Content is now protected!