PTTEP เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566

น้องๆนักศึกษาที่กำลังหาที่ฝึกงาน โอกาสดีๆมาถึงแล้ว ปตท.สผ. หรือ PTTEP เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งนำความรู้จากการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง และได้รับประสบการณ์จริงในการทำงานในองค์กร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต คุณสมบัติ นิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาธรณีศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจสาขาบัญชีและการเงิน สาขารัฐศาสตร์ สาขาโลจิสติกส์ สาขานิเทศศาสตร์

Read more

ทำไม “AOTGA” จึงเป็นบริษัทที่น่าทำงานด้วยในยุคหลังโควิด-19?

บทวิเคราะห์ – ทำไม “AOTGA” จึงเป็นบริษัทที่น่าร่วมงานในยุคหลังโควิด-19 ? จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจต่างๆ ในโลกล้วนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจการท่องเที่ยว การบริการ และธุรกิจการบิน ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน มีการปิดประเทศหรือเพิ่มขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศมากขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้เศรษฐกิจซบเซา ขาดรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดิมจะต้องเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

Read more

หาที่ฝึกงานอยู่? มาที่นี่เลย! AOTGA เปิดรับนักศึกษาฝึกงานที่สนามบินภูเก็ต 7 ตุลาคมนี้

น้องๆนักศึกษาที่กำลังมองหาที่ฝึกงานอยู่ ห้ามพลาด! AOTGA หรือ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาเข้ามายื่นสมัครฝึกงานที่สนามบินภูเก็ต ในงาน AOTGA Open House ในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ เวลา 08.00-14.30 น. ยื่นสมัครได้ที่โรงแรม

Read more

EVA Air เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน (Internship)

สายการบิน EVA Air เปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ในแผนก Passenger Service Lounge Lost and Found Cargo ช่วงที่ฝึกงาน สิงหาคม-ธันวาคม 2565 มกราคม-เมษายน 2566 เอกสารที่ต้องเตรียมในวันฝึกงานวันแรก สำเนาบัตรประชาชน

Read more

Jin Air Phuket เปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ที่ สนามบินภูเก็ต ฝึกเดือน ส.ค-ต.ค.

สายการบิน Jin Air เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ที่สนามบินภูเก็ต ฝึกช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม Qualification Male/Female Good command of English both written and spoken. Able to communicate in

Read more

Jin Air เปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบิน Jin Air เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ รายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ Qualification Male/Female Good command of English both written and spoken. Able to communicate in

Read more