บริษัท AirServe รับสมัครตำแหน่ง Passenger Service และ GSE Operator ประจำท่าอากาศยานน่านนคร

บริษัท แอร์เซิร์ฟ จำกัด ภายใต้สิทธิ์ของสายการบิน บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ รับสมัครพนักงานประจำท่าอากาศยานจังหวัดน่าน ในตำแหน่งดังนี้ Passenger Service (พนักงานบริการผู้โดยสาร) พนักงานปฎิบัติการลานจอด (GSE Operator) กำหนดการรับสมัครพร้อมสัมภาษณ์งานที่สนามบินน่านนครในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2563 เวลา

Read more