โครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG เปิดจ้างงานบัณฑิตจบใหม่และประชาชน 68,350 อัตรา 7,435 ตำบล 77 จังหวัด เริ่มลงทะเบียน 17 มิถุนายน 65

ครม. อนุมัติวงเงิน 3,566.28 ล้านบาท ขับเคลื่อน “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ครอบคลุม 7,435 ตำบล ใน 77 จังหวัด จ้างบัณฑิตจบใหม่และประชาชน กว่า 68,350 คน คาดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า

Read more