The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ประชาสัมพันธ์

AviationCareersOffice

Full Facility เปิดรับพนักงานอำนวยความสะดวก ทำงานที่ดอนเมือง

บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้จัดส่งพนักงานปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง รายละเอียดดังนี้ 1. เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)2. สัญชาติไทย3. อายุไม่เกิน 35 ปี4.

Read More