The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ปริญญาตรี

CareersAviationSafety/Security/Quality

Siam Land Flying รับสมัคร Quality Assurance Coordinator ขอ TOEIC 550+ ทำงานที่ดอนเมือง

บริษัท Siam Land Flying เปิดรับสมัครตำแหน่ง Quality Assurance Coordinator วุฒิป.ตรีทุกสาขา ประสบการณ์งานการบินอย่างน้อย 3 ปี ขอ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป ทำงานที่สนามบินดอนเมือง

Read More
CareersAviationEngineeringMaintenanceSafety/Security/QualityWarehouse/Store

BAC รับสมัคร Store Maintenance เจ้าหน้าที่คลังอะไหล่อากาศยาน

บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ Bangkok Aviation Center (BAC) เปิดรับสมัครตำแหน่ง Quality Assurance เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพซ่อมบำรุงอากาศยาน สมัครได้ถึง 22 พฤษภาคมนี้

Read More
CareersAviationEngineeringMaintenanceSafety/Security/Quality

BAC รับสมัคร Quality Assurance เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพซ่อมบำรุงอากาศยาน

บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ Bangkok Aviation Center (BAC) เปิดรับสมัครตำแหน่ง Quality Assurance เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพซ่อมบำรุงอากาศยาน สมัครได้ถึง 22 พฤษภาคมนี้

Read More
CareersAviationEngineeringMaintenance

BAC รับสมัคร ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน 2 อัตรา

บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ Bangkok Aviation Center (BAC) เปิดรับสมัครช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 2 อัตรา สมัครได้ถึง 22 พฤษภาคมนี้

Read More