The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ผู้ตรวจสอบด้านการบิน

Workshop

Safety Management System (SMS) ไม่รู้เรื่องนี้ มีความเสี่ยงถึงตาย! มาอัพสกิลที่ทุกองค์กรอยากได้ตัวมาร่วมงานกัน!

มาถึงรุ่นที่ 4 กันแล้ว กับเวิร์คช็อปเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการบินที่จัดโดย Thai Aviation Careers ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ที่จะถึงนี้ “Aviation Safety Management System (SMS) + Careers Guide”

Read More