Thai Lion Air ท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้พิการ)

สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับสมัครพนักงาน (ผู้พิการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำงานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง รายละเอียดดังนี้ รายละเอียดงาน – บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ – ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – งานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง

Read more
error: Content is now protected!