Lufthansa เปิดรับ พนักงานสนับสนุนฝ่ายการโดยสารและสัมภาระ ทำงานที่สุวรรณภูมิ

งานการบิน งานสายการบิน มาใหม่ บริษัท Lufthansa Services (Thailand) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนฝ่ายการโดยสารและสัมภาระ ทำงานที่สุวรรณภูมิ หน้าที่ งานบริการเคาเตอร์เช็คอิน และประตูเข้า/ออกอากาศยาน จัดวางอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ และดูแลความสะอาดบริเวณก่อนเริ่มงาน ให้บริการผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น นำทางผู้โดยสารเยาวชนที่เดินทางคนเดียว ให้บริการรถเข็นแก่ผู้พิการหรือผู้โดยสารสูงอายุ

Read more