The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ฝ่ายการโดยสารและสัมภาระ

CareersAviationInteresting

Lufthansa เปิดรับ พนักงานสนับสนุนฝ่ายการโดยสารและสัมภาระ ทำงานที่สุวรรณภูมิ

งานการบิน งานสายการบิน มาใหม่ บริษัท Lufthansa Services (Thailand) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนฝ่ายการโดยสารและสัมภาระ ทำงานที่สุวรรณภูมิ หน้าที่ งานบริการเคาเตอร์เช็คอิน และประตูเข้า/ออกอากาศยาน จัดวางอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ และดูแลความสะอาดบริเวณก่อนเริ่มงาน ให้บริการผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น นำทางผู้โดยสารเยาวชนที่เดินทางคนเดียว ให้บริการรถเข็นแก่ผู้พิการหรือผู้โดยสารสูงอายุ

Read More