BAGS บริการภาคพื้น ประจำสถานีภูเก็ต เปิดรับสมัครตำแหน่ง “พนักงานคลังสินค้า” หลายตำแหน่ง หลายอัตรา!

บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด ให้บริการภาคพื้น, ลานจอดอากาศยาน, ผุ้โดยสาร, คลังสินค้าและอื่นๆอีกมากมายภายใต้มาตรฐานสากล ISAGO (มาตรฐาน IATA), RA3 ให้กับสายการบิน ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ตมากกว่า 20 สายการบินที่มายาวนากว่า 10 ปี เปิดรับสมัครพนักงานคลังสินค้าประจำสถานีภูเก็ต ตำแหน่งดังต่อไปนี้ พนักงานตรวจรับสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์

Read more