AOT AVSEC สุวรรณภูมิ เปิดรับ พนักงานตรวจค้นและรักษาความปลอดภัย ไม่รับวุฒิ ม.3 หรือ กศน.

AOT AVSEC เปิดรับสมัคพนักงานตรวจค้นและรักษาความปลอดภัย รายได้วันละ 540 บาท ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทำงานผลัดละ 8 ชั่วโมง) มีอบรมก่อนเริ่มงาน 11 วัน (มีอาหารกลางวัน) คุณสมบัติผู้สมัคร ทำงาน 6 วัน (หยุด 1

Read more

AOT AVSEC เปิดรับพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวนมาก!

AOT AVSEC เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งรักษาความปลอดภัยจำนวนมาก เพื่อเตรียมรองรับการให้บริการสำหรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล ในการรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ รายละเอียดดังต่อไปนี้ รายได้ – วันละ 427 บาท (ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง) ทั้งนี้รายได้ขึ้นอยู่กับการชั่วโมงการปฏิบัติงานหากทำงานล่วงเวลาจะมีรายได้รวม 640.50 บาท/ผลัด (8+OT 4 ชั่วโมง)

Read more