AOT AVSEC สุวรรณภูมิ เปิดรับ พนักงานรักษาความปลอดภัย รายได้วันละ 427 บาทขึ้นไป

AOT AVSEC เปิดรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย รายได้วันละ 427 บาทขึ้นไป ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทำงานผลัดละ 8 ชั่วโมง) หากทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุด รายได้รวมเฉลี่ยประมาณเดือนละ 11,102 – 20,000 บาท คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ

Read more

AOT AVSEC เปิดรับพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวนมาก!

AOT AVSEC เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งรักษาความปลอดภัยจำนวนมาก เพื่อเตรียมรองรับการให้บริการสำหรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล ในการรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ รายละเอียดดังต่อไปนี้ รายได้ – วันละ 427 บาท (ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง) ทั้งนี้รายได้ขึ้นอยู่กับการชั่วโมงการปฏิบัติงานหากทำงานล่วงเวลาจะมีรายได้รวม 640.50 บาท/ผลัด (8+OT 4 ชั่วโมง)

Read more
error: Content is now protected!